آموزش برنامه نویسی ، اموزش برنامه نویسی اندروید

تبلیغات

دسته‌ها


ما در این سایت تاکنون چندین بار راجع به امنیت در فضای مجازی برای کاربران صحبت کرده ایم،امروز قصد داریم تا در مورد اشتباهات مهلک کاربرا در فضای مجازی و به خظر افتادن امنیت کاربران صحبت کنیم.

اشتباهات مهلک کاربران در فضای مجازی

برای امن ماندن در فضای مجازی از آموزش های زیر می توانید استفاده کنید

اکثر کاربران فضای  مجازی اشتباهات زیادی را انجام می دهند که کاربر  برای این شتباهات باید  هزینه های زیادی را متحمل شوند،متاسفانه کاربران این اشتباهات را به وفور انجام میدهند بدون هیچگونه آگاهی از خسارات جدی که دارند قبول میکنند.تجربه ثابت کرده است که سهل انگاری درنکات امنیتی جزئی می تواندخسارت های سنگینی رابرپیکره امنیت شبکه واردکند.بیشترین خسارت زمانی وارد می شود که کاربران تفکرات ساده انگارانه ای در باره برخی از خدمات اینترنتی دارند. (بیشتر…)