آموزش برنامه نویسی ، اموزش برنامه نویسی اندروید

تبلیغات

دسته‌ها


تابلوی طراحی مدل کسب و کار

بدون دیدگاه

تابلوی طراحی مدل کسب و کار

تابلوی مدل کسب و کار، زبانی مشترک برای توصیف، مصورسازی، ارزیابی و تغییر مدل های کسب و کار می باشد.

تعریف مدل کسب و کار:

مدل کسب و کار، یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف می کند. (بیشتر…)