آموزش برنامه نویسی ، اموزش برنامه نویسی اندروید

تبلیغات

دسته‌ها


طراحی در معماری

بدون دیدگاه

طراحی معماری

 طراحی معماری انعکاس مادی معانی و مفاهیم غیر مادی ئر زمینه های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و … در محیط زندگی انسان هاست. تحقق فیزیکی این معانی و مفاهیم در تجسم معمارانه توسط نقطه، خط و حجم به تصویر کشیده می شود. اولین موضوع زمینه گرایی است. بدین معنا که معماری به عنوان موجودیتی بیرونی، ناگزیر از تأثیرپذیری از محیط پیرامون خود می باشد. معماری زمینه گرا از تمامی جهات سعی در سازگاری خویش با هر آنچه در پیرامون خود می یابد، است و ایجاد این ارتباط طبیعی و قدرتمند از مهمترین چالش های فراروی معماران و طراحان به شمار می رود«۱». (بیشتر…)