آموزش برنامه نویسی ، اموزش برنامه نویسی اندروید

تبلیغات

دسته‌ها


آموزش برنامه نویسی c++

 

 

 

 

این جلسه نیز طبق روال جلسه قبل چندین مثال را کلاس مطرح و حل کرده ایم مثال های از جمله :
– برنامه ای بنویسید که یک رشته را از ورودی خوانده و تعداد حروف را شمارش کند
– برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی خوانده و معکوس یا وارون آن عدد را چاپ کند
– برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد را از ورودی خوانده و تعداد اعداد -و+و۰ را مشخص کند
– برنامه ای بنویسی که سری e^x را چاپ کند
– برنامه چاپ اعداد کامل که اعداد کامل ۱ تا ۱۰۰۰۰ را چاپ کند
– برنامه رسم مثلث با ستاره را بنویسید

این برنامه ها با توضیحات کامل حل کرده و نوشته ایم، (بیشتر…)