کودک و معماری – قسمت دوم

کودک و معماری - قسمت دومReviewed by آریانا on Jul 16Rating: 5.0کودک و معماری - قسمت دومکودک امروز به دلیل رهایی از سنت های پیشین، راحت تر از انسان بالغ می تواند خود را با تازه ها یا حتی جسارت های معماری

کودک امروز به دلیل رهایی از سنت های پیشین، راحت تر از انسان بالغ می تواند خود را با تازه ها یا حتی جسارت های معماری و شهرسازی معاصر تطبیق دهد. او به راحتی می تواند طرفدار و نیز الهام دهنده اشکال تازه باشد. بنابراین باید در درجه اول برای کودک و شاید تا حدودی “بوسیله کودک” به تدریج تعادل بین فضاهای زندگی هر فرد و فرم های معمارانه سازنده فضا را برقرار کرد.

برای دستیابی به این هدف، معمار باید از سویی کودک و فضا و خواست های او را درک کند و نیازها و مشکلات او را شناخته و روش های برطرف کردن آنها را بیاید و از سوی دیگر باید به محیطی که کودک امروز در آن به سر می برد آشنا باشد و آن را به خوبی درک کند.

برای تحقق این امر، معماران باید بر سرعت خود بیافزایند تا بتوانند به پای متخصصین تعلیم و تربیت، جامعه شناسان ، پزشکان و روا نشناسان که کم و بش دنیای کودکی را به طور کامل شناخته اند، برسند. پیشرفت و شناخت از خود، هم ارز و مکمل ادراک فضاست.

بواسطه یک یادگیری طولانی که تمام دروان کودکی را در بر می گیرد یاد می گیریم که بر فضا تسلط یابیم همانطورکه یاد گرفته بودیم که به وجود خود تسلط داشته باشیم، نحوه به وقوع پیوستن این یادگیری بر پایه تعادل درونی ما استوار است. به همین دلیل اولین تجربیات کودک در این رابطه بسیار مهم هستند، تعلیم و تربیت موفق و صحیح باید بدون ایجاد برخوردهای جدی ، او را در پیداکردن موقعیتش در فضا یاری دهد تا بتواند مرکزیت خود را در آن بیابد. منظور از این فضا ، یک محدوده سرد هندسی نیست بلکه هدف فضایی فعال و تأثیرگذار است.

این فضا در عین حال هم دارای امنیت است و هم آزادی. فضایی که ما را در برگرفته است در شکل گیری شخصیت ما شرکت می کند و خلوت ما را محافظت می نماید. این فضا، بر حسب هر شخصی یا دوران مختلف زندگی ، بزرگ و کوچک می شود.

فرد می تواند به راحتی در این فضا که به نسبت اعمال او کوچک و بزرگ می شود خود را بیاید پس فضا یک محیط عادی نیست بلکه یک واقعیت روانشناختی زنده و پویا است، این فضا نباید خود را بر ما تحمیل کند بلکه باید متناسب با شخصیت ما شکل گیدر، اما در این رابطه، دوران صنعتی ما نیز ابعاد مسأله را پیچیده تر کرده است.

از ابتدای این قرن عوامل تشکیل دهنده ی فضا دچار تغییر و تحولات عمیق شده اند. پدران ما در فضایی با ابعاد انسانی زندگی یم کرده اند. حال آنکه فضای امروز ابعاد متفاوتی دارد و به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. ظهور شهرهای بزرگ با ساختمانهای عظیم تراکم قابل ملاحظه انسان ها ، افزایش تعداد اتومبیل ها، استفاده همگانی از وسایل ارتباط جمعی ، همه و همه محیط جدیدی را برای انسان معاصر به وجود می آورند که نه تنها هنوز به طور کامل به ان خو نگرفته است بلکه به دلیل تحولات مستمر تکنولوژیکی و نتیجتا تغییر دائمی فضاها، فرصت لازم برای خو گرفتن به آن را نیز نمی یابد.

مطالب برگرفته از : کتاب “طراحی و معماری فضاهای آموزشی”
 تألیف دکتر رضا شاطریان

پاسخ دهید