چگونه اندازه ی آیتم های gridview را تغییر دهیم؟

چگونه اندازه ی آیتم های gridview را تغییر دهیم؟Reviewed by مهرخ on Nov 19Rating: 5.0چگونه اندازه ی آیتم های gridview را تغییر دهیم؟با استفاده از کد های زیر می توانید اندازه ی ارتفاع آیتم های gridview را تغییر دهید:

با استفاده از کد های زیر می توانید اندازه ی ارتفاع آیتم های gridview را تغییر دهید:

[code]

activity_main.xml

[/code]

MainActivity.java

 

item height in gridview

پاسخ دهید