پژوهشهای منظر شهر

پژوهشهای منظر شهرReviewed by آریانا on Jul 6Rating: 5.0پژوهشهای منظر شهرپژوهشهای منظر شهر

ارزیابی تاثیر قابلیت توسعه فضای سبز با بکارگیری رهیافت پارک های جیبی در ارتقای کیفیت منظر تاریخی شهر (مطالعه موردی: شهر قزوین)/ رضا خیرالدین، الهام کاکاوند، مرتضی امیدی – سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروندان و کارشناسان به مفهوم کیفیت محیط شهری در طرح مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر امیدیه)/ محمد علی فیروزی، مرتضی نعمتی، نادیا داری پور – تدقیق انگاره های موثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده نابینایان/ محمدرضا بمانیان ، مرضیه دباغی خامنه، فریال احمدی
– شناسایی الگوهای زیبایی شناسی منظر بومی گیلان مبتنی بر تحلیل منظر روستایی (نمونه موردی: روستای پس چپر)/ مریم رمضانی، معصومه لیوانی
– بررسی مولفه های کیفیت زندگی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر لامرد)/ فرضعلی سالاری سردری، مصطفی حیدری مقدم، نوبخت سبحانی، اعظم عارفی
– تاثیر آیین محرم بر کالبد شهرسنتی در دوره معاصر (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل)/ مریم رضایی قلعه، مریم رمضانی
– تحلیلی بر روند شکل گیری پارادایم توسعه شهری پایدار با تاکید بر جریان های زیست محیطی/ حامد مضطرزاده، وحیده حجتی

پاسخ دهید