نکاتی درباره شیت بندی در معماری

نکاتی درباره شیت بندی در معماریReviewed by آریانا on Jul 29Rating: 5.0نکاتی درباره شیت بندی در معمارینکاتی باید برای شیت بندی در معماری (پرزانته کردن):

نکاتی باید برای شیت بندی در معماری (پرزانته کردن):

 1. خوانایی تمامی اجزای شیت
 2. کلاژ نکردن اجزای شیت بدون گرافیک هدفمند
 3. کادر بندی در شیت ممنوع
 4. ۱۰ درصد کار به رنگ بندی اختصاص داده شود.
 5. عدم استفاده از نوشته زیاد
 6. گویا بودن تصاویر گرافیکی
 7. اطراف پرسپکتیوها خالی نباشد.
 8. عدم استفاده از اجزای تکراری
 9. پلان ها در مجاورت یکدیگر ترسیم نشوند.
 10. قرار دادن مقاطع و نماها به صورت مرتب و با نظمی خاص
 11. رعایت تعادل و پویایی
 12. عدم استفاده از ترکیب بندی مورب

 

 

در ادامه چند نمونه شیت بندی کامپیوتری را مشاهده می نمایید.

برای مشاهده تصاویر در ابعاد واقعی بر روی آنها کلیک نمایید. 

شیت معماری شماره 1
شیت معماری شماره ۱
شیت معماری شماره 2
شیت معماری شماره ۲
شیت معماری شماره 3
شیت معماری شماره ۳
شیت معماری شماره 4
شیت معماری شماره ۴
شیت معماری شماره 5
شیت معماری شماره ۵
شیت معماری شماره 6
شیت معماری شماره ۶
شیت معماری شماره 7
شیت معماری شماره ۷
شیت معماری شماره 8
شیت معماری شماره ۸

پاسخ دهید