نقش معماری منظر در طراحی مدارس

نقش معماری منظر در طراحی مدارسReviewed by آریانا on Aug 14Rating: 5.0نقش معماری منظر در طراحی مدارسبا طراحی متناسب فضای باز، به صورت پنهان می توان در امرآموزش به مدرسان یاری رساند

تصور غالب موجود از مدرسه، تنها کلاس های درس است که در کامل ترین صورت با سالن های اجتماعات، آزمایشگاه و ورزشگاه تلفیق شده است. در این تصویر فضای باز اطراف شامل حیاط و یا باغچه عموما نادیده انگاشته و تمام توجهات معطوف به فضای درونی است، لذا سرمایه هنگفت پنهان در آن بالقوه باقی می ماند.

هدف این تحقیق بازنگری تعامل فضاهای درونی و برونی مدارس و طراحی بهینه فضاهای بیرونی در راستای هدف آموزشی و درجهت نیل به اهداف پژوهشی و تقویت قوای جسمی و ذهنی کودکان است.

معماری سبز مدارس

برای حصول به این منظور در ابتدا مؤلفه های تأثیرپذیر از کالبد و فضا برداشت و سپس معیارهای طراحی به نحوی که استطاعت فضا برای ارتقای کیفیت آموزشی افزون گردد، تبیین شده است. توجه و رعایت ضوابط ارائه شده شامل انعطاف پذیری، چشم انداز، طبیعت گرایی ، فضاهای متنوع  و مستقل و استفاده از هنر محیطی در طراحی فضای باز مدارس منجر به افزایش مؤلفه های تعامل اجتماعی، پرورش استعدادهای درونی، یادگیری فردی ، سلامت و ایمنی، ظرفیت یادگیری تجربه اندوزی و آموزش کارگروهی در دانش آموزان می گردد.

معماری منظر مدارس

هر چند که ضوابط ارائه شده جهانی می نماید ولی برای تحقق اهداف ذکر شده، بومی گرایی و توجه به هویت ویژگی های فرهنگ دانش آموز ایرانی ضروری است.

فضای باز پیرامون مدارس که به عنوان حیاط و یا باغ مدرسه شناخته می شود، علاوه بر تأمین فضایی برای فعالیت بدنی، گذران اوقات فراغت و انبساط خاطر کودکان می توانند به عنوان ابزاری کمک آموزشی به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش دانش اموزان مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی فضای سبز مدارس

با طراحی متناسب فضای باز، به صورت پنهان می توان در امرآموزش به مدرسان یاری رساند و مشوق کودکان در فعالیت های گروهی و تجربه اندوزی شود، حس خلاقیت و اعتماد به نفس را در آنان تقویت نماید و فضایی طبیعی برای افزایش سطح علمی آنان پدید آورد.

مطالب برگرفته از کتاب “طراحی و معماری فضاهای آموزشی”

نوشته دکتر رضا شاطریان

پاسخ دهید