معماری ارگانیک قسمت دوم

معماری ارگانیک قسمت دومReviewed by آریانا on Nov 23Rating: 5.0معماری ارگانیک قسمت دومعقاید رمانتیک های اروپا و آمریکا، بالأخص نظرات آنها در مورد طبیعت و قوانین طبیعی، زیربنای فکری معماری ارگانیک را تشکیل می دهد.

شاهکار معماری فرانک لوید رایت و نظریه  ی ارگانیک را می توان در خانه ی آبشار در ایالت پنسیلوانیا آمریکا دید. این خانه که در سال ۱۹۳۷ ساخته شد، به بهترین شکل ممکن عقاید رایت در مورد معماری ارگانیک را نمایش می دهد. موارد طراحی و اجرایی را که رایت برای این خانه ی ویلایی در نظر گرفته بود می توان در ۸ مورد ذیل خلاصه کرد:

  1. حداقل دخالت در محیط طبیعی
  2. تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی به گونه ای که هر یک مکمل دیگر یباشند.
  3. ایجاد فضاهای خارجی بین ساختمان محیط طبیعی
  4. تلفیق فضای داخل با خارج
  5. نصب پنجره های سرتاسری و از بین بردن گوشه های اتاق
  6. استفاده از مصالح طبیعی مانند صخره ها و گیاهان چه در داخل چه در خارج بنا.
  7. نمایش مصالح به همان گونه که هست، چه سنگ باشد چه چوب چه آجر.
  8. استمرار نمایش مصالح از داخل به خارج بنا

رایت معتقد بود که ماهیت مصالح در ساختمان می بایست نشان داده شود. به گونه ای که شیشه به عنوان شیشه، سنگ به عنوان سنگ و چوب به عنوان چوب به کار رود.

از نظر رایت “ارگانیک یعنی تلفیق شدن کل مجموعه” و در مورد ساختمان ارگانیک معتقد بود:”ساخته شده توسط افراد از درون زمین، با تمهیداتی که خود در نظر می گیرند و با توجه به زمان، مکان، محیط و هدف. ممکن است آن را ساختمان محلی بخوانیم. “

هوگو هرینگ در اروپا از جمله نظریه پردازان معماری ارگانیک محسوب می شود. او می گوید:” روش هندسی ساکن و ایستا است. امروزه تمایل بیشتر به مست ساختارهای انعطاف پذیر و در نظر گرفتن ساختمان به عنوان یک ارگانیسم زنده می باشد. آنها به سوی کالبدی ارگانیک تمایل دارند. ایده زندگی و حرکت جایگزین انتزاع، تغییرناپذیری و سکون می شود. شدن به جای بودن، این تغییر جهانی است. همه را شامل می شود.”

همان گونه که مطرح شد، عقاید رمانتیک های آمریکا قرن ۱۹ میلادی در آمریکا و اروپا و نظراتشان در مورد طبیعت و قوانین طبیعی زیربنای فکری معماری ارگانیک را تشکیل می داد. معماری ارگانیک در قرن ۱۹ در آمریکا توسط فرانک فرنس و لویی سالیوان شکل گرفت و اوج شکوفایی این نظریه را می توان در نیمه اول قرن گذشته در نوشتارها و طرح های فرانک لوید رایت مشاهده کرد. دیگر معمار مطرح در این سبک درحال حاضر، فی جونز شاگرد رایت است.

مقبره نادرشاه سیحون
مقبره نادرشاه

معماری ارگانیک ماند کارهای میس و کوربوزیه، صورتی جهانی به خود نگرفت ولی پیروانی در سایر کشورها داشت. هوگو هرینگ و هانز شارون آلمانی، الوار آلتو فنلاندی و گروه دیستیل در هلند کارهایشان با معماری ارگانیک هماهنگی داشت. در ایران مهندس هوشنگ سیحون هم کارهایشان از جمله دفتر کار سیحون، مقابر بوعلی سینا همدان و نادرشاه، پارک جمشیدیه با معماری ارگانیک هماهنگی داشت. همچنین مهرداد ایروانیان نیز نمونه هایی از اصول طراحی معماری ارگانیک را به نمایش گذاشته است.

مقبره بوعلی سینا همدان سیحون
مقبره بوعلی سینا همدان

منبع برگرفته از کتاب: مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب نوشته دکتر وحید قبادیان

پاسخ دهید