معماران و پدیده شناسی

معماران و پدیده شناسیReviewed by فیروزه اکبری on May 8Rating: 5.0معماران و پدیده شناسیستاره های معماری دنیا میدانند که زیبایی، بهترین وقابل اعتمادترین انگیزه برای تغییراست.

ستاره های معماری دنیا میدانند که زیبایی، بهترین وقابل اعتمادترین انگیزه برای تغییراست.

واقعا چه کسانی ساختمان ها را طراحی می کنند؟ با وجود اینکه هم مهندسان و هم معماران  کلمه ی پرابهام “طراحی” را متعلق به حوزه ی کاری خودشان میدانند اما معماران دراین کار موفق ترهستند.

درعصر مدرن معماران با استفاده از مفاهیم فضایی موقعیت  به عنوان مبتکران طراحی محیط باز تثبیت کرده اند.به گفته ی سانتیاگو کالاتراوا،معمارو مهندس اسپانیایی، به جز یکی دومورد خاص اینکار معماران درمفهموم پدیده شناسی دوگانگی ایجاد کرده است و پدیده شناسان (معماران) را ازفن شناسان فضا(مهندسان) جداکرده است. وبه اعتقاد متخصصان این فن با این کار معماران را درصدر قرارداده اند.

با این حال این جدایی غیرواقعی ومضر است. درست مثل اینکه معماران کلمه های شعر را مینویسند ومهندسان ساختار غزل را طراحی میکنند. این دوگانگی با این که بسیار مضحک به نظر میرسد اما ادراک ها ودنیای پیرامون ما را شکل میدهد.

کتاب های Sydney opera House را درنظر بگیرید. یکی از دوکتاب اصلی این مجموعه بیوگرافی جورن اوتزون معمار ،نوشته فیلیپ درو ودیگری ومربوط به بیوگرافی مهندس اوه اروپ نوشته فیلیپ جونز است. این دوکتاب هردو سرمه ای هستند وازنظر اندازه ووزن تقریبا یکی اند.

بااین حال تفاوت زیادی بین این دو کتاب وجوددارد. اوتزون ابتدا ویژگی های معماررا توضیح میدهد وبعد از ان به opera house به عنوان یک موضوع حاشیه ای میپردازد.اما برعکس این کتاب آروپ درکتابش نکات کلیدی اپرا هوس را بررسی میکند وبعد به معرفی خودش میپردازد. موهای کم پشت و سفید آروپ وقد خمیده اش اورا شبیه عاقل پیری کرده است که نصیحت میکند.

آروپ واتزون هردو درساخت این شاهکار به یک اندازه سهم داشته اند وکیفیت کارشان هم تقریبا به یک اندازه بوده است اما علامت طراح ساختمان را ارتزون امضا کرده است.

شاید این موضوع هیچ اشکالی نداشته باشد.اما  دراینده دوگانگی میان شعردرمعماری و تکنیک درمعماری باز هم ادامه پیداخواهد کرد.

محبوبیت Sydney opera house به دلیل پرداختن به مسایل اکوستیک ویا ساختاری نیست بلکه مبحث  زیبایی در نورپردازی های ساختمان، بخش مهم مباحث ماقبل تاریخی، تازگی وتنوع محض این اثرو تاثیری که با رویارویی فرهنگ ها ایجاد میکند باعث محبوبیت این اثر شده اند.

دنیای پست مدرن این مبحث را گسترش داده است. استیو جابز برای ارتقای اپل تنها روی عملکرد ان کارنکرد بلکه با بکارگیری زیبایی های بصری،سمعی وحرکتی اپل را معروف کرد. ما نه تنها میخواهیم شیوه های منسوخ خودرا برای تولیدات مصرفی مان کناربگذاریم بلکه مشتاق به انجام این کارهستیم  واینگونه میتوانیم تجارت جدید و بعدی خودمان را شروع کنیم.

اگر بخواهیم درهزاره ی بعدی از فاجعه جلوگیری کنیم باید ازهزاره ی شکوفایی استفاده کنیم. واضح است که انسان ها به تنهایی نمیتوانند نظم وانضباط را کاملا برای خود ایجادکنند.ما نمیتوانیم رفتارمان را خیلی سریع تغییردهیم تا ازچنین فجایعی جلوگیری کنیم.

الان زمان استفاده از اسلحه های بزرگ فرا رسیده است. بهترین ،بزرگترین وقابل اعتماد ترین انگیزه انسان ها برای تغییرات رفتاری زیبایی است.

ستاره های معماری جهان مانند زاها حدید و فرانک گهری این موضوع را به خوبی استیو جابز فهمیده اند. تصورکنید چه میشد اگر هریک ازانها قدرت لازم رانه برای احتکار بلکه برای رشد وشکوفایی به دست می اوردند. تصور کنید چه میشداگرقدرت اغوا به جای تشویق وقدرت شعربه جای علم برای نجات دادن انسان ها از فاجعه تایتانیک متحد میشدند.

بزرگترین فعالیت کنونی ما متحد کردن تکنولوژی و شعر دراینده است. باید علم را واداربه خواندن کنیم. مهندسان ازبسیاری ازلحاظ ها حرفه ی لازم را برای انجام این فعالیت دارند.

 

پاسخ دهید