مسجد، مرکز ثقل فضای شهری

مسجد، مرکز ثقل فضای شهری
مسجد، مرکز ثقل فضای شهریReviewed by فیروزه اکبری on Apr 24Rating: 5.0مسجد، مرکز ثقل فضای شهریسجد در محیط زندگی نه تنها جامعه بشری را به وحدت و همسویی فرامی خواند، بلکه نوع ساختار فضای شهری و روستایی را با حضور خود چنان شکل می دهد که همانند نقطه ثقل و گرانیگاه، دیگر مکانها و مناطق مسکونی، تجاری، فرهنگی و عبادی را نیز به سمت خویش متمرکز می سازد. جایی که مسجد حضور معنوی دارد، در کنار و جوار آن مراکز خدمات عمومی و عام المنفعه شکل می گیرد و این نوعی زمینه سازی جهت ایجاد همگرایی در این جوامع است.

مسجد در محیط زندگی نه تنها جامعه بشری را به وحدت و همسویی فرامی خواند، بلکه نوع ساختار فضای شهری و روستایی را با حضور خود چنان شکل می دهد که همانند نقطه ثقل و گرانیگاه، دیگر مکانها و مناطق مسکونی، تجاری، فرهنگی و عبادی را نیز به سمت خویش متمرکز می سازد. جایی که مسجد حضور معنوی دارد، در کنار و جوار آن مراکز خدمات عمومی و عام المنفعه شکل می گیرد و این نوعی زمینه سازی جهت ایجاد همگرایی در این جوامع است.

مراکز آموزشی-مدرسه- حوزه علمیه و دانشگاه نزدیکترین مراکز فرهنگی و دینی به مسجد می باشند و پس از آن بازار شکل می گیرد.اگر نگاهی به حجره های بازار جوار مسجد، با دیگر مغازه های شهری داشته باشیم، میزان بهره مندی و تأثیرپذیری روحی و ذهنی و قداست خاص آن را نسبت به دیگر مراکز مشابه آن درخواهیم یافت. این حجره ها از نظر شکل شباهت های بسیاری نسبت به مساجد دارند، به همین خاطر با تأثیرپذیری از فضای معنوی مسجد، بسیاری از مدارس و بازارها به سبک و سیاق آن ساخته می شدند(بهره گیری از معماری و قالب های هنری به کار گرفته شده در مسجد) و غالب این مراکز نوعی وحدت و هماهنگی را از نظر شکل ظاهری با مسجد نشان می دهند.

بر اساس روایات وارده، پیشوایان دین، مساجد را “بیوت الله” می خواندند. یعنی خانه های خدا در روی زمین. ” خانه خدا همان خانه مردم است و اگر نمونه کوچکی از خانه ای بزرگ به نام شهر باشد، منطقا می بایست تناسبات و فرمهای آن در شهر پیاده گردد. اصولا شهر اسلامی می بایست بر اساس فرم خانه خدا بنیان گردد. حال ببینیم در مسجد چه فرمی وجود دارد که به کار گرفتن آن در فضای شهری ، شهر اسلامی را به مثابه خانه بزرگ خدا قرار داده و مفهوم دارالمؤمنین را تداعی می کند. مسجد بالذات مکانی برای عبادت است ، هویت واحد خانه و خانه بزرگ مردم (شهر) الزام می کند که تمامی افعالی که در خانه بزرگ انجام می شود، حاوی همان هویت و جهتی باشد که در خانه خدا وجود دارد. شاید از این زاویه بتوان سهل تر فهمید که چرا قرآن تلاش برای کسب روزی حلال ، تجارت و کسب علم را در برخی روایات بزرگترین عبادت ها دانسته است. همچون :”الکاسب حبیب الله” و نیز روایتی از امام صادق (ع) که می فرماید:”تلاش برای کسب روزی حلال چون جهاد در راه خداست.” دقیقا به همین دلیل است که در بنیادگذاری شهر اسلامی، بازار از لحاظ فرم معماری ، همچون مسجد ساخته می شود. قوس ها، مقرنسها و نقوش اسلیمی به همان صورت که در مسجد مورد استفاده بود، در بازار به کار گرفته می شد تا فضایی خلق کند که شخص خود را بیگانه از فضای عبادی مسجد نیانگارد و به همین دلیل فعل خود را عبادت بداند.

مسجد

در همین جا تأکید می شود که این نوع نگرش به شهر که خانه بزرگتر خدا محسوب می شود ، در معماری شهری اسلام ، فرمهای هماهنگ و واحدی خلق کرده است که این وحدت، خود از ارکان افعال و اعمال در اسلام است. از سوی دیگر چون مسجد محل تعلیم و تعلم نیز بود ، آنگاه که افزایش متعلمان ایجاب می کرد مکان هایی مستقل برای تعلیم و تعلم فراهم آید، باز بنا به هویت واحد عبادت و کسب علم، مدارس نیز در صورت معماری خودهویتی مسجد گونه یافتند.

منبع: روزنامه همشهری، ضمیمه هفتگی اندیشه، ش ۷۷ ، دوم آذر ۸۴٫

پاسخ دهید