فضای سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری

فضای سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار شهریReviewed by فیروزه اکبری on Feb 27Rating: 5.0فضای سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار شهریپارک ها و فضای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی در کیفیت جامعه ی شهری برخوردارند. وجود مکان های طبیعی مثل پارک ها ، جنگل های شهری و کمربندهای سبز و اجزای طبیعی مثل درختان و آب در زمینه ی شهری علاوه بر خدمات مهم زیست محیطی ، فیزیولوژیکی ، زیباشناختی و بهداشتی دارای مزایای اجتماعی نیز هست که در قابل زیست نمودن شهرها نقش مهمی ایفا می کنند.

پارک ها و فضای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی در کیفیت جامعه ی شهری برخوردارند. وجود مکان های طبیعی مثل پارک ها ، جنگل های شهری و کمربندهای سبز و اجزای طبیعی مثل درختان و آب در زمینه ی شهری علاوه بر خدمات مهم زیست محیطی ، فیزیولوژیکی ، زیباشناختی و بهداشتی دارای مزایای اجتماعی نیز هست که در قابل زیست نمودن شهرها نقش مهمی ایفا می کنند. به خصوص وجود درختان و گیاهان در فضای عمومی به یکپارچه سازی و تعادل بین افراد جامعه منجر شده و توسعه ی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد.

منظر سبز و پارک می تواند مزایای اقتصادی را هم برای شهرداری و هم شهروندان فراهم سازد. پالایش هوا توسط درختان برای مثال ، منجر به کم شدن هزینه های کاهش آلودگی و میزان آن می شود. علاوه بر این پارک های شهری باعث افزایش جذابیت شهر ، افزایش گردشگری و در نتیجه درآمد می شود.

p17eb3t8ak1dl3pb21bm01it51o2m4

 

یافته ها نشان می دهد احساساتی که فضای سبز خصوصا پارک در ذهن مردم ایجاد می کند ، تأثیر مستقیمی بر تعادل روانی ، راحتی و انقطاع روزمرگی داشته است که تمامی این آثار به شدت در کیفیت زندگی مردم که از اجزای کلیدی توسعه ی پایدار است، نقش دارند. این خدمات غیر ملموس و غیر مادی منافع واضحی برای مردم دارد که نبود آن می تواند عواقب جدی اجتماعی – اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال عدم موفقیت در فراهم کردن منافع شفابخش و روانی دسترسی به طبیعت می تواند هزینه های درمانی و بهداشتی قابل توجهی در دراز مدت ایجاد کند. مطالعات نشان می دهد شهروندانی که در نواحی سبزتری زندگی می کنند، احساس ترس و رفتارهای تهاجمی و خشونت بار کمتری از خود نشان می دهد.

با توجه به آنچه گفته شد، در مدیریت ، برنامه ریزی و طراحی شهری باید به دنبال ایجاد و توسعه ی منظر و فضای سبز پایدار بود که ضمن حفظ تمامی منافع و فواید در جامعه ی شهری که از فضای سبز مورد انتظار است، کاش هزینه های پایداری، پایداری ، سازگاری ، مقاومت، تنوع زیستی و قابلیت کاربردی را نیز به دنبال داشته باشد.

منیع: ماهنامه ی فنی – تخصصی دانش نما سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

سال ۲۱ شماره پیاپی ۲۱۳-۲۱۴

پاسخ دهید