فرآیند حمله هکر به شبکه

فرآیند حمله هکر به شبکهReviewed by فیروزه اکبری on Mar 3Rating: 5.0فرآیند حمله هکر به شبکههر حمله را می توان در قالب یک فرآیند غیر رسمی دسته بندی کرد. شکل زیر این فرآیند را نشان می دهد.

هر حمله را می توان در قالب یک فرآیند غیر رسمی دسته بندی کرد. شکل زیر این فرآیند را  نشان می دهد.

Hack

فرآیند با یک مهاجم آغاز می شود. این حقیقت که حمله علیه هدف مشخصی صورت می گیرد، بدیهی بوده و در شکل به آن اشاره نشده است.

حمله از یک آسیب پذیری Vulnerability استفاده می کند تا به نتیجه حمله برسد. این نتیجه به مهاجم کمک می کند تا به هدف برسد. که ممکن است سیاسی ، اقتصادی یا شخصی باشد. توجه داشته باشید که ممکن است مهاجم مجبور شود این فرآیند را چند بار تکرار کند تا به نتیجه مطلوب برسد، یا چند نوع حمله مختلف را پی ریزی کند تا به یک هدف حمله مشخص دست یابد.

منبع: معماری امنیت شبکه، مرجع حرفه ای طراحی شبکه امن

نوشته شون کانوری و ترجمه محمد صادق دوستی

پاسخ دهید