طراحی معماری پایدار و اصول آن

طراحی معماری پایدار و اصول آنReviewed by آریانا on Oct 18Rating: 5.0طراحی معماری پایدار و اصول آندر تعاریف مطرح شده برای طراحی پایدار گاهی بیشتر بر ایده پایداری محیطی در ارتباط با معماری تأکید می شود.

 طراحی پایدار:

در تعاریف مطرح شده برای طراحی پایدار گاهی بیشتر بر ایده پایداری محیطی در ارتباط با معماری تأکید می شود. مثلاً در تعریف زیر چنین آمده است :«ساختمان پایدار ساختمانی است که کمترین تاثیرات ناسازگار بر محیط طبیعی را در طول عمر ساختمان و استقرار منطق های و جهانی دارد».

اما نادیده نباید گرفت که، معماری به عنوان یک پدیده که زاده تفکر انسانی است و برای آسایش و آرامش انسان بوجود می آید وابسته به نحوه نگرش و بنیان های فکری اوست. اگر با دیدی منصفانه به این قضیه نگاه کنیم درمی یابیم که هدف از آفرینش معماری تنها پاسخگویی آن به نیازهای فیزیکی و مادی نیست و هدفی بس والاتر که آن برقراری ارتباط با عمیق ترین احساسات و عواطف انسانی است بر آن مترتب می باشد. با توجه به رویکرد طبیعت گرا و انسان مدار طراحی پایدار به بررسی اصول معماری از دیدگاه ویترویوس معمار و نظریه پرداز سده های پیش از میلاد اشاره می کنیم که با بینش عمیق خود نسبت معماری گامی فراتر از زمان خود برداشت. اصولی که هنوز هم معتبرند و آنها را می توان به عنوان شاخصه های کلی طراحی پایدار نیز مطرح نمود اصول او که عبارتند از« استحکام، زیبایی و فایده ».

 اصول طراحی پایدار

ما در این بخش می خواهیم اصول طراحی پایدار را بیان کرده و هر یک را شرح دهیم. همان طور که قبلاً اشاره نمودیم، طراحی پایدار اصولی دارد که این اصول عبارتند از:

شناخت مکان

طراحی پایدار با شناختی از مکان مطرح می شود زیرا اگر ما به مسائل ظریف مکانی حساسیت داشته باشیم می توانیم بدون تخریب در آن ساکن شویم. شناخت مکان مانند جهت نور یک ساختمان به طراحی کمک کرده و باعث محافظت محیطی می شود و حتی دسترسی ها را نیز آسانتر خواهد کرد.

 ارتباط با طبیعت

در طراحی سایت که چه درون شهر و چه در محیط طبیعی تر باشد، طراحی هماهنگ با طبیعت بازگشت به زندگی محیطی را در خود دارد و تاثیرات طراحی به ما کمک می کند که فضایی طبیعی داشته باشیم.

 شناخت فرآیندهای طبیعی

در طبیعت اتلافی وجود ندارد. تولید یک ارگانیسم غذا را برای دیگری فراهم می سازد و به عبارتی سیستم های طبیعی چرخه بست های دارند. با کار با فرآیندهای زنده ما به نیاز گونه ها احترام گذارده و با طراحی که بتواند خود را در چرخه طبیعت قرار دهد، طراحی را به زندگی بازگشت می دهیم.

شناخت تأثیرات محیطی

طراحی پایدار کوششی جهت داشتن شناختی از تاثیرات محیطی با ارزیابی سایت است. تأثیرات منفی محیطی می تواند با کارآیی انرژی تجدیدپذیر، تکنولوژی ساختارها و انتخاب مصالح پایدار تخفیف پیدا کند.

پاسخ دهید