رنگ از دیدگاه طراحی شهری

رنگ از دیدگاه طراحی شهریReviewed by فیروزه اکبری on Jun 9Rating: 5.0رنگ از دیدگاه طراحی شهریاستفاده فراوان از رنگ های تند و متفاوت در نماهای ساختمان و پروفیل در و پنجره تا شیشه های رفلکس با رنگ های ناملموس و خیره کننده برای تک تک ما آشنا هستند.

استفاده فراوان از رنگ های تند و متفاوت در نماهای ساختمان و پروفیل در و پنجره تا شیشه های رفلکس با رنگ های ناملموس و خیره کننده برای تک تک ما آشنا هستند.

این رنگ ها بر سردرگمی فرد در فضا می افرایند. چرا که هر رنگ دارای پیام و دارای بار معنایی خاصی است. زمانی که بدون توجه به معانی نهفته در رنگ ها از آن ها استفاده شود، محیط به مکانی ناراحت کننده و ناخوشایند برای فرد بدل می شود. رنگ که خود عنصری هویتی و عاملی برای تقویت خوانایی است، امروزه چنان در شهرها و محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گرفته می شود که باعث اغتشاش، بی نظمی و بی هویتی در تمامی آنها شده است.

این در حالی است که هر شهر، بسته به اقلیم، مصالح بومی، فناوری و منابع سلیقه و فرهنگ افراد، رنگ نماها، در و پنجره، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام اصولا تمامی عناصر شهری به رنگ های خاصی محدود می شود که به نوعی شناسنامه رنگ شهر به شمار می آیند.

از کنار هم گذاشتن این نمونه های رنگی می توان پالت رنگی شهر را ایجاد کرد. رنگ های پالت رنگی شهر مطلوب در دامنه های مشخص و هماهنگ قرار دارند و اکثرا تناسبات رنگی با یکدیگر دارند.

رنگ و طراحی شهری

روان شناسان مطالعات زیادی بر روی تأثیر رنگ و نور بر ادراک ما از فضا و زمان انجام داده اند. همگان از تأثیر رنگ بر حس وزن سبکی و سنگینی ، دما گرمی و سردی فاصله ، دوری و نزدیکی و ابعاد بزرگی و کوچکی آگاهند. حتی مقیاس زمان نیز در فضاهای دارای رنگ های مختلف، متفاوت است. برای مثال شنوندگان سخنرانی در یک سالن آبی رنگ، آن را طولانی و کسل کننده می یابند، در حالی که همان سخنرانی در یک سالن سرخ رنگ، هیجان انگیز و کوتاهتر ارزیابی می شود.

مجموعه این عوامل باعث می شود تا صرف نظر از سایر عوامل محیطی و خصوصیات فضایی، دو فضای یکسان با ترکیبات رنگی مختلف تأثیرات کاملا متفاوتی را بر ادراک انسان بگذارند.

منبع:

مقاله روانشناسی رنگ ها و نقش آن در فضاها و مبلمان شهری نوشته علیرضا صالحیان – ماهنامه شمس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی- شماره ۹۵

پاسخ دهید