تابلوی طراحی مدل کسب و کار

تابلوی طراحی مدل کسب و کارReviewed by آریانا on Oct 14Rating: 5.0تابلوی طراحی مدل کسب و کارتابلوی مدل کسب و کار، زبانی مشترک برای توصیف، مصورسازی، ارزیابی و تغییر مدل های کسب و کار می باشد.

تابلوی مدل کسب و کار، زبانی مشترک برای توصیف، مصورسازی، ارزیابی و تغییر مدل های کسب و کار می باشد.

تعریف مدل کسب و کار:

مدل کسب و کار، یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف می کند.

نقطه شروع هر بحث ، گفتگو، جلسه یا کارگاه آموزشی خوب و مناسب در زمینه نوآوری در مدل کسب و کار باید درکی مشترک از چیستی مدل کسب و کار باشد. ما نیاز به مفهومی از مدل کسب و کار داریم که هر کسی آن را درک کند و توصیف و بحث را تسهیل نماید.

ما باید در مورد نقطه شروع و موضوع بحث به یک توافق دست یابیم. این مفهوم باید ساده، مناسب و به طور ذاتی قابل فهم بوده و در عین حال نباید پیچیدگی های نحوه عملکرد شرکت ها را بیش از حد ساده نماید. این موضوع مهمترین چالشی است که بر سر راه ما قرار دارد.

مدل کسب و کار مفهومی است که در سرتاسر جهان به کار رفته و در عمل آزموده شده است و در حال حاضر در سازمان هایی از قبیل آی بی ام- اریکسون- دیلویت – پروژه های بخش عمومی و خدمات دولتی کشور کانادا و بسیاری دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

این مفهوم می تواند تبدیل به زبان مشترکی برای توصیف و بهبود آسان مدل های کسب و کار شده و در خلق گزینه های استراتژیک جدید به شما یاری رساند. بدون وجود چنین زبان مشترکی ، به چالش کشیدن مفروضات مدل کسب و کار یک شرکت و دست یابی به نوآوری نظام مند با مشکل مواجه می شود.

مدل کسب و کار را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق نه جزء سازنده اساسی تشریح نمود. این نه جزء منطق چگونگی کسب درآمد یک شرکت را نشان می دهند. این اجزا چهار حیطه اصلی یک کسب و کار را پوشش می دهند. مشتریان، ارزش پیشنهادی، زیرساخت و پایداری مالی. مدل کسب و کار، شبیه به طرحی کلی برای استراتژی عمل می کند تا استراتژی از طریق ساختارها، فرآیندها و سیستم های سازمانی پیاده سازی شود.

بوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار
  1. بخش های مشتری

هر سازمان به یک یا چند بخش از مشتریان خدمت می کند.

  1. ارزش های پیشنهادی

سازمان به دنبال حل مشکلات مشتری و برآوردن نیازهای او از طریق ارزش های پیشنهادی است.

  1. کانال ها

ارزش های پیشنهادی از طریق کانال های ارتباطی ، توزیع و فروش به مشتریان ارائه می شود.

  1. ارتباط با مشتری

با هر یک از بخش های مشتریان روابطی ایجاد شده و این روابط حفظ می شوند.

  1. جریانهای درآمدی

ارزش های پشنهادی که به گونه ای موفقیت آمیز به مشتریان ارائه می شوند، منجر به جریان های درآمدی می گردند.

  1. منابع کلیدی

عبارتند از دارایی های مورد نیاز برای ارائه اجزایی که پیش تر توصیف شدند.

  1. فعالیت های کلیدی

عبارتند از فعالیت های مورد نیاز برای ارائه اجزایی که پیش تر توصیف شدند.

  1. مشارکت های کلیدی

برخی فعالیت ها برون سپاری می گردند و برخی منابع از خارج از سازمان کسب می شوند.

  1. ساختار هزینه

عناصر مدل کسب و کار منجر به ایجاد ساختار هزینه می شوند.

ادامه دارد….

منبع:

کتاب خلق مدل کسب وکار . نوشته: الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور و ترجمه توکلی، وطن دوست، ساروقی و توفیقی

پاسخ دهید