برنامه نویسی قدم به قدم اندروید(ایجاد اولین پروژه)

برنامه نویسی قدم به قدم اندروید(ایجاد اولین پروژه)Reviewed by بردیا on Jul 6Rating: 5.0برنامه نویسی قدم به قدم اندروید(ایجاد اولین پروژه)برنامه نویسی اندروید قدم به قدم ایجاد پروژه اولین پروژه در اندروید ایجاد پروژه برای ایجاد یک پروژه جدید بعد بازکردن نرم افزار Eclipse از منوی File گزینه New وبعد Project را انتخاب می کنیم.از پنجره باز شده گزینه Android را انتخاب کرده واز زیر مجموعه ی آن گزینه Android application project را انتخاب کرده وبعد روی Next کلیک کرده تا به مرحله بعدی برویم.

برنامه نویسی اندروید قدم به قدم
ایجاد پروژه اولین پروژه در اندروید

ایجاد پروژه
برای ایجاد یک پروژه جدید بعد بازکردن نرم افزار Eclipse از منوی File گزینه New وبعد Project را انتخاب می کنیم.از پنجره باز شده گزینه Android را انتخاب کرده واز زیر مجموعه ی آن گزینه Android application project را انتخاب کرده وبعد روی Next کلیک کرده تا به مرحله بعدی برویم.

1

در پنجره باز شده باید اسم رسمی نرم افزاری را که می خواهیم بسازیم وارد کنیم.

2

در قسمت Application Name نام را وارد کرده، باید توجه داشته باشیم که حرف اول این قسمت باید بزرگ باشد.درقسمت سوم قبل ازکلمه com باید نام پروژه را وارد کرده وبعد از آن یک نقطه بگذاریم.روی Next کیلیک کرده تا به مرحله بعدی برویم.این مرحله را به طور پیش فرض باقی می گذاریم وروی Nextکلیک کرده.مرحله بعد انتخاب آیکون می باشد، روی Next کلیک کرده در پنجره بعدی Blank Activity را انتخاب می کنیم.روی Nextکلیک می کنیم.

3

دراین مرحله قسمت Activity Name وlayout Name باید هم نام باشند فقط در قسمت activity باید باحرف بزرگ باشد و در قسمتlayout باید با حرف کوچک باشد.

دراین مرحله روی Finish کلیک می کنیم تامراحل ایجادپروژه به پایان برسد.

نحوه اجرای برنامه

از منوی Run گزینه Run configuration را انتخاب می کنیم.در پنجره باز شده از سربرگ اولی(android) نام پروژخ را انتخاب می کنیم.ودر سربرگ دومی(target) نام گوشی شبیه ساز را انتخاب می کنیم.ودرآخر گزینه Run را انتخاب می کنیم.

4

نحوه ارائه برنامه بر روی گوشی

زمانی که می خواهیم برنامه نوشته شده را روی گوشی خود ارئه دهیم یا آن را نصب کنیم باید از پنجره سمت چپ نام پروژه خود را پیدا کنیم واز زیر شاخه های آن پوشه bin یک فایلی هم نام پروژه خود با پسوندapk داریم فقط کافی است این فایل را بر روی گوشی خود ارسال کنیم بعد آن را در گوشی خود نصب کنید.

5

پاسخ دهید