ایجاد فضای سبز اکولوژیک در جهت توسعه ی فضای سبز پایدار

ایجاد فضای سبز اکولوژیک در جهت توسعه ی فضای سبز پایدارReviewed by فیروزه اکبری on Feb 28Rating: 5.0ایجاد فضای سبز اکولوژیک در جهت توسعه ی فضای سبز پایدارتوسعه و گسترش فضای سبز با توجه به گسترش روزافزون شهرها، رو به افزایش است و باید به سمت و سویی سوق داده شود که پایداری و کاهش هزینه را به دنبال داشته باشد. منظر و فضای سبز پایدار باید:

ایجاد فضای سبز اکولوژیک در جهت توسعه ی فضای سبز پایدار

توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به گسترش روزافزون شهرها، رو به افزایش است و باید به سمت و سویی سوق داده شود که پایداری و کاهش هزینه را به دنبال داشته باشد. منظر و فضای سبز پایدار باید:

 1. جوامع انسانی را محافظت کرده و در خدمت آنها باشد، به جای آنکه این جوامع را تخریب کرده و تغییر دهد.
 2. از فناوری هایی استفاده کند که حمایت کننده ی اهداف طراحی و توسعه ی پایدار باشد.

با توجه به اینکه بسیاری از مناطق شهری ، به خصوص در کشور ما بر روی کمربند خشک جهان قرار دارند ، ایجاد یک فضای سبز پایدار باید منطبق بر ویژگی های اکولوژیک منطقه باشد که در واقع همان فضای سبز اکولوژیک نامیده می شود. احداث فضای سبزدر محیط شهری با محدودیت هایی رو به روست:

 • محدودیت های فیزیکی (شامل فضای رشد، ساخت و سازهای پیرامونی و آلاینده های محیطی)
 • محدودیت های اقتصادی(هزینه های کاشت، نگهداری و بهره برداری)
 • محدودیت های اجتماعی(ارزش های ساکنان منطقه، زیباشناسی ، ایمنی و …)

فضای سبز اکولوژیک باید به گونه ای باشد که تمامی عوامل و محدودیت ها در طراحی و احداث آن لحاظ شده باشد: از شرایط اقلیمی و زیستی کاملا تبعیت کند و نیاز به نگهداری و آبیاری مداوم نداشته باشد، چرا که نبود آب محدودکننده ترین پارامتر در توسعه و ایجاد فضای سبز است. در این راستا شناخت گونه های بومی و سازگار هر منطقه لازم بوده ، چرا که در رعایت اصول اکولوژیکی و استفاده از گیاهان بومی در طراحی فضای سبز می تواند اهداف زیر را به دنبال داشته باشد.

 • کاهش هزینه های تیمار و نگهداری
 • با رعایت اصل سازگاری، گونه هایی انتخاب می شوند که به کمترین میزان آب نیاز دارند.
 • فضای سبز پایداری ایجاد می شود که در آینده نقش خود را ادامه می دهد.

راهکارهایی برای ایجاد فضای سبز پایدار

 1.  مطالعه ی شرایط اکولوژیک ، خاک و اقلیم منطقه.
 2. جلوگیری از کاشت گونه هایی که آبیاری مداوم و زیاد نیاز دارند.
 3. انتخاب گونه های بومی و سازگار با شرایط موجود.
 4. کاربرد و ایجاد سازه هایی که تا حد امکان نسبت به شرایط موجود مقاوم و همگام با سازه های اطراف باشد.
 5. استفاده از روش استحصال آب باران و رواناب جهت رفع کم آبی و عدم نیاز به آبیاری.
 6. استفاده از گونه هایی زیبا و در عین حال سازگار با محیط.

 

منیع: ماهنامه ی فنی – تخصصی دانش نما سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

سال ۲۱ شماره پیاپی ۲۱۳-۲۱۴

پاسخ دهید