استفاده از نوار ابزار (ToolBar) در اپلیکیشن های اندروید- قسمت دوم

استفاده از نوار ابزار (ToolBar) در اپلیکیشن های اندروید- قسمت دومReviewed by آریانا on Dec 7Rating: 5.0استفاده از نوار ابزار (ToolBar) در اپلیکیشن های اندرویدسفارشی کردن نمایش عنوان (Title)

سفارشی کردن نمایش عنوان (Title)

یک نوار ابزار(Toolbar) فقط یک  ViewGroup تزئین شده است و عنوان (Title) موجود در آن می تواند توسط  جایگذاری یک view  در Toolbar سفارشی شود. مثل:

[code]

[/code]

این به این معنی است که شما می توانید به TextView استایل دهید. شما می توانید به TextView در کنار اکتیویتی تان دسترسی داشته باشید با:

[code]

/* Inside the activity */ // Sets the Toolbar to act as the ActionBar for this Activity window. Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); // Remove default title text getSupportActionBar().setDisplayShowTitleEnabled(false); // Get access to the custom title view TextView mTitle = (TextView) toolbar.findViewById(R.id.toolbar_title);

[/code]

توجه داشته باشید که شما باید عنوان پیش فرض استفاده شده در setDisplayShowTitleEnabled را پنهان کنید. تصویر زیر نتیجه این قسمت است:

نوار وضعیت (Status Bar) نیمه شفاف یا کدر

در موارد خاص، نوار وضعیت (Status Bar) باید نیمه شفاف (translucent) شود:

برای رسیدن به چنین هدفی شما باید ابتدا این ویژگی ها را در res/values/styles.xml  در تم اصلی تان تنظیم کنید.

[code]

[/code]

اکتیویتی یا root layout که یک نوار وضعیت یا status bar شفاف خواهد داشت باید در لایه xml اش ویژگی fitsSystemWindows  را داشته باشد.

[code]

[/code]

نوار وضعیت (Status Bar) شفاف

اگر شما می خواهید نوار وضعیت تان را شفاف یا transparent کنید، ساده ترین روش این است که:

[code]

[/code]

و سپس این استایل را به res/values/styles.xml در تم اصلی تان اضافه کنید.

[code]

[/code]

عکس العمل نشان دادن به اسکرول ( Scroll)

ما می توانیم ToolBar را به گونه ای پیکر بندی کنیم که به اسکرول کردن صفحه واکنش نشان دهد و تغییر کند.

برای مثال ما می توانیم یک نوار ابزار پنهان داشته باشیم که وقتی کاربر به سمت پایین روی یک لیست اسکرول می کند یا اینکه هدر را با اسکرول باز و بسته کند. تغییرات زیادی می تواند با استفاده از CoordinatorLayout ایجاد شود. در ابتدا باید مطمئن شویم که design support library را به فایل app/build.gradle اضافه کرده ایم:

[code]

[/code]

حالا در داخل لایه  xml اکتیویتی از جمله res/layout/activity_main.xml ، ما نیاز داریم که coordinated layout را با یک نوار ابزار و یک scrolling container مثل RecyclerView راه اندازی کنیم .

[code]

[/code]

البته RecyclerView می تواند با یک  FrameLayout  که  از این به بعد به فرگمنت اجازه بدهد که به جای آن بارگزاری شود، جایگزین شود .

[code]

[/code]

که نتیجه اش به صورت تصویر زیر است:

 

 

 

 

 

پاسخ دهید