از کاربردهای هدفون آیفون چه می دانید؟

از کاربردهای هدفون آیفون چه می دانید؟Reviewed by آریانا on Jul 16Rating: 5.0از کاربردهای هدفون آیفون چه می دانید؟کاربردهای هدفون آیفون

کاربردهای هدفون آیفون :

۱- با یکبار فشردن دکمه وسط موزیک پخش شده و با فشار مجدد قطع می گردد.

۲- با دو بار فشردن دکمه وسط به موزیک بعدی می روید .

۳- با سه بار فشردن  دکمه وسط می توانید به ابتدای آهنگ در حال پخش و یا به موزیک قبلی بروید.

۴- با دو بار فشردن دکمه وسط و نگه داشتن آن با فشار دوم به آهنگ را به جلو میبرد.

۵- با سه بار فشردن و نگه داشتن دکمه وسط در فشار سوم به آهنگ را به عقب میبرد .

۶- در هنگام صحبت با تلفن و برای پاسخ به تماس بعدی فقط کافیست دکمه وسط را یکبار بفشارید تا به تماس جدید پاسخ دهید و تماس قبلی را پشت خط نگه دارید.

۷- برای ریجکت کردن تماس دوم دکمه وسط را برای دو ثانیه نگه دارید.

۸- برای ریجکت یک تماس نیز دکمه وسط را برای چند ثانیه نگه دارید.

۹- برای اجرای سیری در صفحه اصلی دکمه وسط را نگه دارید.

۱۰- برای عکاسی نیز در دوربین دکمه مثبت را بفشارید.

پاسخ دهید