آموزش برنامه نویسی – مشکلات آرایه ها در ++C

ویدئو آموزش برنامه نویسی c++
آموزش برنامه نویسی - مشکلات آرایه ها در ++CReviewed by فیروزه اکبری on May 9Rating: 5.0آموزش برنامه نویسی - مشکلات آرایه ها در ++Cدر این قسمت به بررسی آرایه ها در ++C می پردازیم.

آرایه ها در ++C مفهوم مهمی هستند که بسیاری از مسأله های برنامه نویسی با استفاده از آنها حل می شوند. اما محدودیت هایی در آرایه ها وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد:

در ++C حدود آرایه کنترل نمی شود. به عنوان مثال، دستور زیر را در نظر بگیرید:

Int  x]10 [;

در این آرایه ، اندیس از صفر تا ۹ است. یعنی عناصر آرایه در  [۰]x تا [۹]x ذخیره می شوند. بنابراین، مثلا [۱۵]x عنصری از آرایه x محسوب نمی شود. اگر در برنامه به [۱۵]x مراجعه کنید، چه خواهد شد؟ چون ++C حدود آرایه ها را کنترل نمی کند، این مراجعه امکان پذیر است و خطایی اعلان نمی شود. اما ممکن است در مکان [۱۵]x ، متغیری مثل x ذخیره شده باشد و با مراجعه به آن محل و تغییر در آن، به طور ناخواسته، مقدار متغیر y را تغییر دهید.

نمی توانید با دستور انتساب ، آرایه ای را در آرایه ی دیگر کپی کنید.

نمی توانید آرایه ها را با عملگرهای رابطه ای مثل >،<،=>،=<، و == با هم مقایسه کنید.

وقتی آرایه ای را به تابعی ارسال می کنید، طول آرایه را نیز به عنوان یک پارامتر به ان تابع ارسال کنید.

اگر آرایه ای را با طول معینی مثل ۵۰ تعریف کنیدولی در حین اجرای برنامه به این نتیجه برسید که مثلا به ۶۰ عنصر نیاز داشتید، نمی توانید ۱۰ عنصر دیگر به آرایه ی ۵۰ عنصری اضافه کنید.

محدودیت آخر را می توانید با آرایه های ویژه ای به نام آرایه های پویا برطرف کنید ولی سایر محدودیت ها با کلاسی به نام vector در کتابخانه ی کلاس های ++C برطرف می شوند.

پاسخ دهید